Official e-mail address: tesla@radiosport.org.rs

CONTEST RULES 2015TESLA Memorial HF CW Contest.

 

14-15 března, 2015

1. Cíl:

 • Během doby trvání závodu navázat co nejvíce spojení s ostatními radioamatéry celého světa.
 • Spojení se navazují "každý s každým".

2. Datum a čas:

 • Začátek: 18:00 UTC, sobota 14. března
 • Konec: 07:59 UTC, neděle 15. března
 • Doba provozu:
  • V kategorii single operator je možné pracovat buď 14 hodin nebo 8 hodin.
  • V kategorii multi operator je možné pracovat 14 hodin.

3. Pásma:

 • Pouze pásmo 3,5MHz (80m)

4. Mode:

 • Pouze CW (A1A)

5. Kategorie:

 • 5.1. Multi Operator Single Transmitter (MULTI-ONE) High power
 • 5.2. Single Operator High power Full Time
 • 5.3. Single Operator Low power Full Time
 • 5.4. Single Operator QRP Full Time
 • 5.5. Single Operator High power Limited Time
 • 5.6. Single Operator Low power Limited Time
 • 5.7. Single Operator QRP Limited Time

  Soutěž klubů:

 • Za klub je považována místní skupina, nikoliv národní organizace.
 • Jeden deník může být započítán pouze jednomu klubu.

6. Obecně:

 • Veškerý provoz musí být v souladu s licencí vydanou národním povolovacím orgánem.
 • Je povolen pouze jeden vysílaný signál v reálném čase.
 • Je zakázáno použití jakékoliv IP sítě pro příjem. Jsou zakázány rovněž webové přijímače.

   

 • High power - Celkový výstupní výkon nesmí překročit 1500 Wattů
 • Low power - Celkový výstupní výkon nesmí překročit 100 Wattů
 • QRP - Celkový výstupní výkon nesmí překročit 5 Wattů

   

 • Limited time - Doba provozu na stanici maximálně 8 hodin. Čas se měří od navázání spojení s pořadovým číslem 001. Deníky stanic, které překročí čas provozu 8 hodin budou přeřazeny do odpovídající Full time kategorie. Počítají se i spojení, která nejsou v deníku, pokud se taková vyskytnou.

7. Předávaný kód:

 • RST+Nr+Loc. Tedy report, číslo spojení (počínaje od 001), první čtyři znaky WW QTH lokátoru (čtverec).
 • Například: 599 002 JN79

8. Bodování:

Nevadí, pokud váš počítačový deník (software) neumí počítat body. Naše automatická webová kontrola deníků to provede za vás.

 • Počet bodů za každé spojení je dán vzdáleností mezi dvěma korespondujícími stanicemi. Ta je definována jako vzdálenost mezi středy příslušných WW QTH lokátorů. Jeden bod odpovídá 1 kilometru překlenuté vzdálenosti.
 • Spojení mezi stanicemi ve stejném WW QTH lokátoru se počítá za 90 bodů.
 • Celkové skóre je dáno součtem bodů za všechna spojení.

 

 • Body za spojení nebudou započítány v případě:
  • nesprávně přijatá (zapsaná) značka (Bad Call)
  • nesprávně přijaté (zapsané) číslo spojení
  • nesprávně přijatý (zapsaný) WW QTH lokátor
  • spojení není v deníku protistanice (NIL)
  • opakované spojení (DUPE)
  • Unikátní značky (nevyskytují se v denících jiných stanic)

   

  • Za chyby v deníku nejsou žádné trestné body.

9. Ceny:

 • Plaketami budou oceněny stanice s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii.
 • Aktuální seznam plaket, speciálních plaket a sponzorů je na webu
  http://www.radiosport.org.rs/HFTeslaMemorial
 • Každý vítěz bude oceněn pouze jednou plaketou. Například u celosvětového vítěze se nepředpokládá ocenění za vítězství v lokální kategorii.
 • Elektronické diplomy PDF bude udělena všem. Tištěné certifikáty budou zaslány účastníkům na vyžádání.
 • Klubová soutěž: Plaketou bude oceněn klub s nejvyšším počtem bodů vypočítaných z deníků jeho členů. Oceněny mohou být pouze kluby reprezentované 5 nebo více stanicemi.

10. Instrukce pro deníky:

 • 10.1 Pro každé spojení musí deník obsahovat:
  • datum,
  • čas UTC,
  • kmitočet (nebo pásmo),
  • volací značku,
  • vyslaný kód (RST+Nr+Loc),
  • přijatý kód (RST+Nr+Loc).
  Deník postrádající požadované informace bude považován za checklog (deník pro kontrolu).
 • 10.2 Akceptujeme pouze deníky v elektronickém formátu Cabrillo.
 • 10.3 Jméno souboru deníku se skládá z vaší volací značky a přípony .LOG nebo .CBR nebo .TXT.
  Například: OK9ABC.LOG
 • 10.4 Způsoby zaslání deníků jsou:
  • upload přes webový formulář nebo
  • zaslání souboru e-mailem

  Zašlete, prosím, váš Cabrillo deník přes speciální formulář na našem webu: http://www.radiosport.org.rs/HFTeslaMemorial.
  Pokud byste měli problém se zasláním přes webový formulář, pošlete nám váš Cabrillo deník jako přílohu na e-mailovou adresu:

  tesla(zavináč)radiosport.org.rs

  Do předmětu zprávy (Subject:) napište pouze vaši volací značku a QTH lokátor použité v závodě. Například OK9ABC JN79.

  Všechny deníky přijaté jak přes webové rozhraní, tak e-mailem budou potvrzeny e-mailovou zprávou. Seznam přijatých deníků spolu s deklarovanými body budou zveřejněny po uplynutí časového limitu pro zaslání deníků (deadline).

 • 10.5 Každý účastník, který zašle deník obdrží vlastní UBN-list (opravený deník s vyznačenými chybami) a s potvrzeným skóre.

11. Termín pro zaslání deníků (deadline):

 • Deník musí být zaslán nejpozději 20. března 2015 ve 23:59 UTC

12. Prohlášení:

Zasláním deníku do Tesla Memorial HF CW Contest účastník potvrzuje že:

 • Četl a rozumí pravidlům závodu a považuje je za závazná.
 • Během provozu dodržuje platné zákony a nařízení národního regulátora vydaná pro amatérskou radiokomunikační službu.
 • Zaslaný deník může být zveřejněn.
 • Všechny kroky a rozhodnutí vyhodnocovací komise jsou platné a konečné.

Otázky ohledně závodu Tesla Memorial HF CW Contest směřujte na:

tmmanager(zavináč)radiosport.org.rs

Překlad do češtiny Jarda ok1hdu  http://599.cz/

 

AdministrationVISITORS COUNTER

Today7
Yesterday6
This week7
This month7
Up to now184127

Powered by Kubik-Rubik.de
TM HF CW contest
2020-03-14 18:00 UTC
2020-03-15 05:59 UTC
Countdown expired.

Support the contest

N1MM Contest Logging Software
SD by EI5DI Contest Logging Software
DXLog by 9A5K Contest Logging Software
GenLog by W3KM Contest Logging Software
UCX Log by DL7UCX Contst Logging Software