Official e-mail address: tesla@radiosport.org.rs

CONTEST RULES 2019

TESLA Memorijal KT CW Contest 2019

PRAVILA TAKMIČENJA

Organizator: Savez radio-amatera Srbije

Učesnici: svi radio-amateri (WW)

Termin i vreme:

Termin: drugi vikend u martu (2019.g. 09/10. Mart)

Vreme: 18.00 - 05:59 UTC

Opsezi: 3,5MHz (80m) i 7MHz (40m)

Vrsta rada: telegrafija (CW)

Kategorije:

1. Multi op. - single TX (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)

5. SOSB HP 80m

6. SOSB LP 80m

7. SOSB QRP 80m

8. SOSB HP 40m

9. SOSB LP 40m

10. SOSB QRP 40m

 

Moguće je raditi na oba opsega, a prijaviti plasman samo za jedan opseg uz obavezno slanje kompletnog dnevnika.

Razmena: RST + QSO NR + QTH LOC

QSO NR: počinje od 001 i uvećava se za 1 u svakoj narednoj vezi.

QTH LOC: srednje polje QTH lokatora, tj. prva 4 karaktera (na pr. KN04, JO32, FN12, itd.)

Primer razmene: 599 023 KN03

Poeni:

Poeni se obračunavaju na osnovu rastojanja izmedju centara srednjih QTH polja:

do 600 km = 10 poena

601 - 1200 km = 13 poena

1201 - 1800 km = 16 poena

1801 - 2400 km = 20 poena

2401 - 3600 km = 24 poena

3600 - 4800 km = 28 poena

4801 - 6000 km = 32 poena

6001 - 7200 km = 36 poena

7201 - 8400 km = 40 poena

više od 8401 km = 45 poena

Ukupan rezultat: zbir poena

Veza se priznaje ukoliko su tačno primljeni : CALL, RST, NR, QTH LOC i ukoliko su tačno predati sopstveni podaci.

Ne priznaju se: UNIQUE veze, izuzev u slučajevima kada organizator raspolaže dnevnikom učesnika koji je proglašen za UNIQUE CALL.

Veza se ne priznaje ukoliko je u dnevnicima razlika u vremenu veća od 3 minuta.

Neće se priznavati veze sa stanicama koje koriste pozivni znak sa prefiksom koji nije dodeljen od strane ITU.

Kazneni poeni ne postoje.

Opšte:

Učesnici moraju da poštuju sva ograničenja u skladu sa nacionalnim propisima kojima se reguliše korišćenje amaterskih radio-stanica.

Dozvoljen je istovremeno samo jedan signal u bilo kom momentu.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo koje vrste internet mreža za daljinsko korišćenje prijemnika, uključujući i internet strane gde je moguće pristupiti "WEB prijemnicima".

HP = do 1500W

LP = do 100W

QRP = do 5W

Plasman:

Učesnici će biti rangirani:

- Svetski plasman po kategorijama

- Kontinentalni plasman po kategorijama

- Nacionalni plasman po kategorijama

Nagrade:

Plaketom se nagrađuju prvoplasirani u svetskom plasmanu u kategorijama:

1. Multi op. - single TX (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)

Plakete za prvo mesto u svetu dodeljuju se učesnicima iz Evrope ukoliko imaju više od 300 priznatih QSO, a QRP 200 QSO.

Plakete za prvo mesto u svetu dodeljuju se učesnicima sa ostalih kontinenata ukoliko imaju više od 180 priznatih QSO, a QRP 90 QSO.

Organizator ostavlja mogućnost da plaketom nagradi i druge plasmane ukoliko za to bude imao sponzora.

Diplome:

Svi učesnici dobijaju elektronske PDF diplome.

Rok za slanje dnevnika: 15.03.2019. do 23.59 UTC.

Dnevnici u Cabrillo formatu se dostavljaju putem WEB Log servisa na stranici http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/log-submitting-service

U slučaju problema, dnevnici u Cabrillo formatu mogu se alternativno dostaviti na e-adresu tesla(at)radiosport.org.rs u roku za slanje dnevnika.

U oba slučaja učesnik će na e-adresu dobiti automatsku potvrdu o primljenom dnevniku.

Na osnovu konačnih rezultata učesnik će na e-adresu dobiti pregled eventualnih grešaka za veze gde nisu priznati poeni.

Izjava:

Dostavljanjem dnevnika učesnik potvrdjuje da je razumeo pravila takmičenja i da ih je poštovao. Takođe, saglasan je da se njegov dnevnik može javno publikovati na WEB stranici takmičenja.

Za eventualna pitanja učesnici se mogu obratiti na e-adresu tesla(at)radiosport.org.rs

Dodatak

Važi samo za učesnike iz Srbije

 

YU nacionalni plasman: nagrađivanje (važi samo za Srbiju)

Plakete dobijaju prvoplasirani u sledećim kategorijama:

1. Multi op. - single TX (80m+40m)

2. SO HP (80m+40m)

3. SO LP (80m+40m)

4. SO QRP (80m+40m)

Za dobijanje plakete neophodno je najmanje 300 ispravnih QSO, odnosno 200 ispravnih QSO za kategoriju QRP.

Plakete ne dobijaju dobitnici plaketa za svetski plasman.

Drugoplasirani i trećeplasirani mogu dobiti plaketu sa naznakom plasmana ukoliko sami obezbede donaciju za plaketu.

 

AdministrationVISITORS COUNTER

Today4
Yesterday10
This week42
This month108
Up to now184904

Powered by Kubik-Rubik.de
TM HF CW contest
2020-03-14 18:00 UTC
2020-03-15 05:59 UTC
Countdown expired.

Support the contest

N1MM Contest Logging Software
SD by EI5DI Contest Logging Software
DXLog by 9A5K Contest Logging Software
GenLog by W3KM Contest Logging Software
UCX Log by DL7UCX Contst Logging Software